Kościół Zielonoświątkowy

w Wałbrzychu

ul. Andersa 185

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego,
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.  Mt 28,19
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie.
J 17,21
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez. 2,8
Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
Ps. 119,9
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody
Mt 28,19
Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
Ps. 100,1
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Mt 28,19
I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom.
Mt 24,14

Główna

Biblia Warszawska

Niedzielne kazanie

Nabożeństwa

 

Niedziela

godz. 10:00

Środa

godz. 18:00

Dla Młodzieży

Sobota

godz. 15:00

Nadzieja

  

Numer konta

09102050950000540201375062
PKO BP SA
Kościół Zielonoświątkowy Zbór
w Wałbrzychu
ul. Andersa 185
58-304 Wałbrzych

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

  • Kościół Zielonoświątkowy w Wałbrzychu
  • ul. Andersa 185
  • Wałbrzych
  • Dolnośląskie
  • 58-304
  • Polska
  • +48748477428
  • Napisz @

Designed by atjoomla.com